Փաստաթղթեր

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Երրորդ եռամսյակ՝ 01.01.2018-01.10.2018

hashvetvut. nor

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Երկրորդ եռամսյակ՝ 01.01.2018-01.07.2018

hashvet no

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Առաջին եռամսյակ՝ 01.01.2018-01.04.2018

Եռամսյակային հաշվետվություն 1

Տարեվերջյան հաշվետվություն

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

01.01.2017թ.-01.01.2018թ. ժամանակահատվածի համար

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՔԱՂՎԱԾՔ

 ներքին գնահատում 2017

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

01.01.2017թ.-01.10.2017թ. ժամանակահատվածի համար

                    

Հաստիքացուցակ 2017-2018 ուստարի I կիսամյակ

Հաշվետվություն

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

01.01.2017թ.-01.07.2017թ. ժամանակահատվածի համար

noravan

Հաշվետվություն

Հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

01.01.2017թ.-01.04.2017թ. ժամանակահատվածի համար

Noravan

Նախահաշիվ 01.01.2017-01.01.2018

 

Ֆինանսական հաշվետվություն 01.01.2015-01.01.2016

Noravan 1 Noravan 2

 

Հաստիքացուցակ 2016-17 ուստարի I կիսամյակ

 

noravan

2016 թվականի բյուջեի և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Noravan 2016

Հաստիքացուցակ 2016-17 ուստարի II կիսամյակ

Noravan